วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

การสมัคใช้งาน Gmail และ Blogger

การสมัคเว็บเมล Gmail.com
เริ่มทำการเข้าที่ www.gmail.com จากนั้นคลิ้กเลือก “สร้างบัญชี”

จากนั้นให้ทำการกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัวของเราลงไป


เมื่อเราทำการกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ทำการ คลิ้กเลือกการยอมรับเงือนไขของทางเว็บไซต์


จากนั้นจะปรากฏหน้าต่างเช่นนี้เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย


เมื่อเข้ามายังกล่องเมลของเราจะปรากฏเช่นนี้


การใช้งานเว็บไซต์ Blogger.com
เริ่มจากการเข้า www.blogger.com จากนั่นให้ทำการกรอก Email ที่ได้จากการสมัค Gmail ลงไป


หลังจากนั่น จะเข้าสู่ตัว Blogger ของเราให้เราทำการเพิ่มประวัติส่วนตัว หรือทำการตั้งค่ารูปภาพใส่ข้อมูลเกี่ยวกับตัวเรา


 และเมื่อเราต้องการที่จะสร้างเนื้อหาเกี่ยวกับบล็อกของเรา ให้คลิ้กตรงคำว่า “สร้างบล็อก


จากนั้นให้เราทำการใส่ชื่อเรื่อง บล็อกของเรา และใส่ชื่อลิ้งของเราลงไป เมื่อเสร็จแล้วให้เลือก “ดำเนินการต่อ”


จากนั้นทางบล็อกจะให้เราเลือกรูปแบบโครงสร้างของบล็อกเรา ซึ่งจะมีแม่แบบให้เลือกพอสมควร เมื่อเสร็จให้ทำการคลิ้ก“ดำเนินการต่อ”


เมื่อทำการเลือกสิ่งต่างๆพอสมควรแล้วจะเป็นอันเสร็จสิ้นการสร้างบล็อกของเรา


เมื่อเราต้องการที่จะใส่เนื้อหาลงไปยังบล็อกของเรา ให้ทำการใส่ชื่อเรื่อง และทำการใส่เนื้อหาลงไป จากนั้นหากต้องการชมตัวอย่างก็สามารถเลือก “แสดงตัวอย่าง” หากเสร็จแล้วให้ทำการ “เผยแพร่บทความ” เป็นอันเสร็จสิ้น